Hulp bij aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Waar moet u als ondernemer op letten bij uw aangifte inkomstenbelasting? In eerste instantie dient u daarvoor te weten of de Belastingdienst u ziet als ondernemer of niet. De Belastingdienst en de Kamer van Koophandel hanteren elk hun eigen definitie. Of u ondernemer bent volgens de Belastingdienst of Kamer van Koophandel kan verschil maken in de rechten en plichten die u heeft bij het doen van uw aangiften. Bijvoorbeeld of u BTW plichtig bent of niet. Bent u voor de Belastingdienst ondernemer, dan bestaat er ook nog onderscheid tussen de verschillende ondernemingsvormen. Bent u volgens de Belastingdienst geen ondernemer, maar ontvangt u resultaat uit overige werkzaamheden, dan gelden er weer andere regels. Laat u hierover adviseren door een belastingadviseur uit Hoofddorp.

Winst of verlies?

Ondernemers kunnen bij hun aangifte gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen. Daarom stelt de Belastingdienst eisen aan de beoordeling of u ondernemer bent of niet. Zoals een minimaal aantal uren dat u werkzaam bent in het bedrijf, de aannemelijkheid dat u winst gaat maken, het hebben van meerdere opdrachtgevers en het lopen van ondernemersrisico. De winst die u in de onderneming maakt is onderdeel van uw inkomen uit werk en woning (Box 1).Deze wordt berekend door wettelijke fiscale regels toe te passen op de winst-en-verliesrekening en de balans. Als uw inkomen uit box 1 negatief is spreken we van verlies uit onderneming. Heeft uw een negatieve winst (verlies) dan staat de Belastingdienst een verrekening toe met positieve winst uit voorgaande jaren. Dit is niet onbeperkt, verliezen die buiten de door de Belastingdienst gestelde periode vallen verdampen. Ondernemers die verlies willen verrekenen met winst uit voorgaande jaren kunnen bij hun aangiften een verzoek doen om voorlopige verliesverrekening.

Aftrekposten voor ondernemers

Bent u voor de Belastingdienst ondernemer? Dan dient u voor 1 mei uw aangifte te doen. Bij een NV of BV waarbij aangifte vennootschapsbelasting van toepassing is, dient de aangifte voor 1 juni bij de Belastingdienst binnen te zijn. Voor elke ondernemingsvorm zijn specifieke regels van toepassing die u ten gunste van de winst uit onderneming mag gebruiken. Deze belastingvoordelen noemen we aftrekposten. Een aantal van deze aftrekposten zullen de meeste ondernemers kennen. Toch kan het elk jaar weer een hele klus zijn om uw aangifte inkomstenbelasting correct in te vullen. Omdat er ook minder bekende regels zijn, of omdat de regels wijzigen. Hoe omvangrijker de structuur van de onderneming of hoe omvangrijker de activiteiten, hoe meer regels er zijn waar u als ondernemer rekening mee moet (uw administratieve verplichtingen) of mag houden (uw aftrekposten).

Bekende aftrekposten voor het kleinbedrijf zijn de aanschafkosten van de bedrijfsmiddelen. Omdat bedrijfsmiddelen meerdere jaren meegaan, mogen niet alle kosten in het jaar van aanschaf  in mindering op de balans worden gebracht, maar worden deze kosten verdeeld  over de jaren dat ze gebruikt worden afgeschreven. Uitzondering zijn de bedrijfsmiddelen met een aankoopwaarde onder de € 450. Heeft u een partner die betaald in de onderneming meewerkt, dan mag een bepaald gedeelte van deze kosten worden afgetrokken van de winst. Dit geldt ook voor een vervoermiddel die u privé inbrengt, maar zakelijk gebruikt. Hiervoor geldt een aftrekpost op uw winst van € 0,19 per zakelijk verreden kilometer. En dan is er ook nog de Kleineondernemersregeling, met een speciale BTW regeling die natuurlijk zijn invloed heeft op de uiteindelijke aangifte inkomstenbelasting.

Kortom, wat de Belastingdienst van uw verwacht bij het doen van uw aangiften inkomstenbelasting is dat u uw aangifte correct uitvoert of laat uitvoeren en dat dit op tijd gebeurd. Wát uiteindelijk het getal is dat op de definitieve aanslag inkomstenbelasting komt te staan hangt af van de geldende regels voor uw ondernemingsvorm, de omvang van de onderneming, de activiteiten binnen de onderneming en of u met al uw inspanningen een positieve of negatieve winst gemaakt heeft.