Wat te doen bij een vermissing?

Een vermissing levert altijd ontzettend veel stress en vervelende emoties op voor degenen die het betreft. Een vermissing dient dan ook altijd serieus genomen te worden. Wat kunt u doen wanneer u te maken krijgt met een vermissing?

Vrijwillige of onvrijwillige vermissing

Een vermissing kan zowel vrijwillig, als onvrijwillig zijn. Een vrijwillige vermissing komt bijvoorbeeld voor wanneer een kind zelf van huis wegloopt, criminelen hun straf proberen te ontlopen of mensen die hoge bedragen moeten betalen dit proberen te vermijden. Bij een onvrijwillige vermissing gaat het meestal uiteindelijk om gijzeling, ontvoering of moord. Ook een vrijwillige vermissing dient serieus genomen te worden, want net als bij een onvrijwillige vermissing levert het veel stress op bij de slachtoffers en kan het leiden tot ontwrichting van hun leven.

Het onderzoek

Het onderzoek naar vermiste personen dient altijd zo snel mogelijk na de tip aan te vangen. Worden er niet op tijd aanknopingspunten gevonden, dan lopen de sporen op een gegeven moment dood die eerder wel verder hadden geleid. De manier van handelen is afhankelijk van het stadium van het onderzoek. In het begin moeten zo snel mogelijk beslissingen gemaakt worden en aanknopingspunten gevolgd worden op basis van weinig informatie. Naarmate de zaak langer duurt en de vondst uitblijft, komt er steeds meer informatie beschikbaar. In dit stadium is het dus juist belangrijker om gedetailleerd, maar ook met goed overzicht, alle informatie uit te pluizen op zoek naar de informatie die leidt tot de ontknoping.

Belangrijke zaken om rekening mee te houden

Er zijn een aantal belangrijke zaken om rekening mee te houden bij een vermissingszaak. Ten eerste moet het onderzoek zo gedegen en discreet mogelijk worden uitgevoerd. U moet achteraf altijd uw acties kunnen verklaren en daarnaast moet er zo min mogelijk informatie bekend worden gemaakt die het onderzoek op zichzelf kan schaden. Verder is het heel belangrijk dat er nauw contact bestaat tussen de rechercheur en de tipgever(s). Er moet hierbij goed overwogen worden welke informatie wordt gegeven en er moet op een juiste manier aandacht zijn voor de emoties van de tipgever en naasten. Het is dus belangrijk om op zijn minst een cursus te volgen of er een specialist bij te halen op dit gebied.