Is de autoverzekering echt bij wet verplicht?

Het merendeel van de verzekeringen die er bestaan zijn vrijblijvend af te sluiten. Dit betekent dat u ervoor kunt kiezen om ze af te sluiten, maar er daar geen enkele verplichting voor geldt. Er zijn ook uitzonderingen. Het bekendste voorbeeld van zo’n uitzondering is ongetwijfeld de autoverzekering. Van dit type van verzekering is bekend dat iedereen die met de auto rijdt ze wettelijk verplicht moet afsluiten. Dit niet zozeer om uzelf te beschermen, maar wel om andere weggebruikers op financieel vlak te beschermen tegen mogelijke schade en de financiële gevolgen daarvan. In ieder geval, wilt u graag meer te weten komen over het wettelijk verplichte karakter van de autoverzekering? Dan is het zonder meer een aanrader om u even te verdiepen in de informatie die op deze pagina is terug te vinden.

Welk type autoverzekering is wettelijk verplicht?

Dat er een wettelijke verplichting geldt voor het afsluiten van de autoverzekering is dus ondertussen wel duidelijk. De vraag die veel mensen zich nu echter stellen is voor welk type van verzekering deze verplichting nu precies geldt. Voor wat de autoverzekering betreft wordt er op de markt namelijk een onderscheid gemaakt tussen deze drie opties:

  1. De WA-verzekering voor schade aan derden;
  2. De beperkt cascoverzekering;
  3. De volledige cascoverzekering;

Buiten de bovenstaande drie verschillende vormen van autoverzekeringen is het ook nog eens zo dat u kunt kiezen voor aanvullende verzekeringen. Enkele bekende voorbeelden hiervan zijn vooral de bestuurdersverzekering en de zogenaamde bijstandsverzekering. Voor deze beide verzekeringen geldt dat ze nooit in de standaard autoverzekeringen zijn inbegrepen, maar daarom niet minder interessant zijn, integendeel. Hoe dan ook, dat er verschillende autoverzekeringen op de markt bestaan is nu inmiddels wel duidelijk, maar welke verzekering is nu echt wettelijk verplicht? Daar gaan we in het volgende stukje verder op in.

De wettelijk verplichte WA-verzekering

De wettelijke verplichting die geldt voor het afsluiten van een autoverzekering heeft in het bijzonder betrekking tot de zogenaamde WA-verzekering. Dit is de voordeligste, maar tegelijkertijd ook de minst uitgebreide autoverzekering die er bestaat. Voor deze autoverzekering geldt in de praktijk dan ook dat ze enkel en alleen een dekking biedt van de schade die wordt aangericht aan derden. Met andere woorden, op het ogenblik dat u betrokken raakt bij een ongeval met materiële schade en u daarvoor verantwoordelijk bent zal uw WA-verzekering de kosten van de tegenpartij dekken. De schade aan uw eigen auto is niet verzekerd. Hier zult u dus met andere woorden zelf voor moeten opdraaien.

Dat enkel en alleen de WA-verzekering over een wettelijk verplicht karakter beschikt hoeft eigenlijk niet te verbazen. Het is namelijk zo dat deze autoverzekering van alle verschillende mogelijkheden op de markt veruit de voordeligste is. Dit zorgt ervoor dat ze in de basis voor iedereen betaalbaar is. Dat is echter niet alles. Een andere reden hiervoor is terug te vinden in het feit dat deze autoverzekering louter en alleen de schade aan derden dekt. Met andere woorden, door dit type van autoverzekering verplicht te maken voor iedereen is in theorie elke weggebruiker gedekt tegen mogelijke schade waar hij of zij niet voor verantwoordelijk is.

Toch een uitgebreide autoverzekering afsluiten?

Dat er enkel en alleen een verplichting geldt voor het afsluiten van de WA-verzekering betekent als vanzelfsprekend niet dat u er niet voor kunt kiezen om een uitgebreidere verzekering af te sluiten, integendeel. Voor menig aantal mensen geldt dan ook dat zij niet volledig tevreden zijn met de beperkte dekkingen die door de WA-verzekering worden aangeboden. Zij rijden bijvoorbeeld met een dure auto of leggen op jaarbasis veel teveel kilometers af waardoor het risico gewoon te groot is. Geldt dat ook voor u? Dan is het altijd de moeite waard om ervoor te kiezen om een meer uitgebreide autoverzekering af te sluiten. In dit geval kunt u dus kiezen voor één van de onderstaande twee opties:

  1. De beperkt casco autoverzekering;
  2. De volledige casco autoverzekering;

De volledige casco autoverzekering is de meest complete autoverzekering die op de markt is terug te vinden. Dat zorgt ervoor dat veel mensen logischerwijs als eerste in de richting van dit type van verzekering kijken. Dat is natuurlijk niet meer dan logisch, maar er zit ook een keerzijde aan de uitgebreide hoeveelheid aan dekkingen. Het is namelijk zo dat de kostprijs van de volledige casco autoverzekering er één is welke behoorlijk pittig is. Met andere woorden, wanneer u het moet stellen met een beperkt budget is het in de praktijk helemaal niet interessant om te kiezen voor de volledige cascoverzekering.

Wanneer is de wettelijk verplichte autoverzekering niet voldoende?

Bovenstaande vraag is er één die door menig aantal mensen wordt gesteld. Wanneer is de WA-verzekering nu voor u met andere woorden een afdoende verzekering en wanneer niet? Eigenlijk zijn er drie vragen die u zich moet stellen om hier een antwoord op te vinden:

  1. Hoeveel budget heeft u beschikbaar voor uw autoverzekering?
  2. Over welke waarde beschikt de auto die u wenst te laten verzekeren?
  3. Hoeveel kilometers bent u van plan om op jaarbasis te doen?

Wanneer u een antwoord heeft gevonden op de bovenstaande drie vragen zult u kunnen vaststellen dat u echt zeer eenvoudig de meest geschikte autoverzekering zult kunnen vinden. In eerste instantie is er dus het budget dat u voorhanden heeft. Voor elke auto die u moet laten verzekeren geldt dat de verzekeringspremie afhankelijk is van de specificaties waar het voertuig over beschikt en het type autoverzekering die u wilt afsluiten. Let op, des te zwaarder en duurder de auto en des te uitgebreider de polis, des te hoger uiteraard ook de kosten zullen komen te liggen.

Wat met de waarde van uw auto?

Of de WA-verzekering voor u voldoende interessant is of niet hangt eveneens grotendeels af van de waarde van de auto. Heeft u ervoor gekozen om een tweedehandse auto aan te schaffen? Dan is de kans groot dat het niet interessant is om deze te laten verzekeren middels een volledige casco verzekering. Zelfs een beperkte casco verzekering kan in dit geval teveel van het goede zijn. Hou dus in de praktijk in ieder geval altijd grondig rekening met de waarde van de auto die u wenst te laten verzekeren voordat u daadwerkelijk een autoverzekering afsluit. Hou er bovendien rekening mee dat oudere tweedehandse auto’s veelal sowieso niet te verzekeren zijn met een volledige cascoverzekering.

Hoe bereken ik de dagwaarde van mijn auto?

Hoeveel kilometers rijdt u gemiddeld op jaarbasis?

Last but not least zijn er ook het aantal kilometers die u op jaarbasis rijdt. Hoe meer kilometers u rijdt, des te groter het risico wordt op een ongeval. Wanneer u dus met andere woorden regelmatig grote afstanden aflegt en / of u bijvoorbeeld met de auto naar het buitenland rijdt is het in de praktijk altijd aan te raden om ervoor te kiezen om te kijken in de richting van een volledige casco autoverzekering.