Kan je een arbeidsovereenkomst rechtsgeldig digitaal ondertekenen?

Om te kijken wanneer een overeenkomst tot stand komt, moeten we terug naar de basis. Een overeenkomst ontstaat door aanbod en aanvaarding. Je stuurt een klant jouw offerte en als deze aanvaard of betaald wordt, dan is er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Dit is bij een arbeidsovereenkomst eigenlijk niet anders. Deze kan net als elke andere overeenkomst mondeling worden overeenkomen. Hoewel…

Wanneer is een arbeidsovereenkomst rechtsgeldig tot stand gekomen?

Zoals we hebben uitgelegd komt een arbeidsovereenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding, maar omdat de werknemer in Nederland goed beschermd wordt, is er een aantal bijkomende regels.

Sommige delen van de arbeidsovereenkomst kennen namelijk een schriftelijkheidsvereiste en dat betekent dat je die niet mondeling overeen kan komen. En hoewel digitaal ondertekenen gelijk staat aan de handgeschreven handtekening, betekent dit dat niet elk element in de overeenkomst rechtsgeldig is als hij bekrachtigd is met een digitale handtekening.

De proeftijd, het concurrentiebeding en het boetebeding zijn hier voorbeelden van. Deze kan je beter op papier laten ondertekenen, dan via de digitale handtekening.

Goede kans overigens dat dit binnenkort ook niet meer zo omslachtig moet worden opgelost en dat het ook gewoon online kan worden geregeld. Er zijn al zaken bekend waarbij de werknemer per mail “akkoord” heeft getypt en daardoor een overeenkomst is aangegaan.

Wat staat er nog in de weg voor digitaal ondertekenen?

Het schriftelijkheidsvereiste lijkt dus steeds verder te worden verruimd. Dat is een goed teken, maar we zijn er nog niet. De bewijslast is een kwestie die moet worden opgelost. Hoe controleer je immers of iemand die digitaal ondertekend heeft ook daadwerkelijk die persoon is. Op dit moment vindt deze authenticatie plaats via SMS of in persoon.

Dat is op zich goed, maar dus niet goed genoeg voor de bewijslast van de arbeidsovereenkomst. Hiervoor is mogelijk meer nodig en sinds 2018 wordt hiervoor iDIN uitgerold door de Nederlandse banken. Hiermee kunnen mensen zich identificeren op het internet. Dit wordt mogelijk de standaard, omdat je niet alleen inlogt met een wachtwoord, maar via je bankrekening.

Bewijslast technisch gezien zou het wel heel raar zijn als iemand digitaal zijn handtekening zet, kan inloggen op het bankaccount van diegene en vervolgens ontkent die persoon te zijn geweest. Dit lijkt voor de rechter geen stand te houden.

Iemand die per mail een overeenkomst ontvangt, zijn handtekening zet en inlogt via zijn bank account lijkt toch wel echt die persoon te zijn geweest. De toekomst zal leren of de rechter er ook zo over denkt. Als dat het geval is, dan zal jurisprudentie en wetgeving ervoor zorgen dat de hele arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is als deze digitaal is ondertekend.