Uw financiële administratie op orde

Het voeren van een financiële administratie is misschien wel een van de saaiste dingen die horen bij het volwassen worden. Het hebben van een financiële administratie is niet verplicht, in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Je mag zelf weten of je een financiële administratie bijhoudt, maar het is wel sterk aan te raden. De Belastingdienst heeft immers het recht om tot vijf jaar na dato een belastingaanslag op te leggen. Wanneer je geen financiële administratie voert, kan het een onmogelijke opgave worden om te weten of die aanslag juist is, en als deze niet juist is: om je ertegen te wapenen. Zie zonder financiële administratie maar eens aan te tonen dat je in een bepaald jaar een bepaald bedrag aan goede doelen hebt geschonken, een lening aan je dochter hebt verstrekt of een bepaalde aflossing aan de hypotheek hebt gedaan.

Wat moet ik bijhouden?

Zoals gezegd is een financiële administratie niet verplicht en rust er dus geen verplichting om bepaalde financiële gegevens bij te houden. Je doet er echter wel verstandig aan om diverse zaken te bewaren; het is vaak een kleine moeite en het gemak kan groot zijn.

Zaken waar je aan kunt denken zijn uiteraard bankafschriften en loonstroken, maar verder ook tal van gegevens die financiële informatie bevatten, zoals hypotheekoverzichten, pensioenoverzichten, jaaroverzichten / -opgaven, facturen van dure objecten, enzovoorts. Als je twijfelt of je een bepaald gegeven op moet slaan of kunt vernietigen, kun je deze het beste voor de zekerheid bewaren. Weggooien kan altijd nog.

Hoe lang moet ik dit alles bewaren?

Alles ouder dan vijf jaar kun je in principe weggooien. Toch bewaren mensen vaak oude administratie op zolder. Het kan misschien voor de Belastingdienst niet meer nodig zijn, maar soms is het voor jezelf ook wel handig om bijvoorbeeld te weten wat je ook alweer voor die auto hebt betaald.