Regelgeving bij aankoop/verkoop huizen

Het kopen en verkopen van een huis is niet iets dat vaak gebeurt. Een deel van Nederland heeft er meerdere malen in zijn of haar leven mee te maken, maar voor iedereen blijft het een bijzondere en spannende gebeurtenis. Reden temeer om extra voorzichtigheid te betrachten en te zorgen dat alles op een goede en ordentelijke wijze verloopt. Daarom geven we een klein overzicht van de wet- en regelgeving omtrent de aan- en verkoop van woningen. Let wel op dat het hier niet gaat om een uitputtende omschrijving van alle regels die bij aan- of verkoop komen kijken; het overzicht is slechts bedoeld ter illustratie.

Koopovereenkomst

Als een woning wordt overgedragen, dient dat te worden vastgelegd in een koopovereenkomst. Dit is de laatste fase van het aanbieden van en onderhandelen over de woning. De koopovereenkomst wordt getekend door de verkopende partij en door de aankopende partij.

Een koopovereenkomst gaat altijd vooraf door een voorlopige koopovereenkomst, wat in principe dezelfde documenten zijn. De voorlopige koopovereenkomst wordt getekend als men besluit de woning te kopen (of verkopen). Na drie dagen gaat dit document over in een definitieve koopovereenkomst en is de koop dan ook definitief rond. In die drie dagen kan de kopende partij de overeenkomst nog ontbinden, hierna is dat enkel bij hoge uitzondering mogelijk.

Leverings- en hypotheekakte

De overdracht is definitief als er een leveringsakte en hypotheekakte is getekend. De leveringsakte wordt getekend door de koper, de verkoper en de notaris. De hypotheekakte wordt betekend door de bank en door de notaris. Als deze twee documenten zijn getekend, zorgt de notaris ervoor dat afschriften van deze documenten in de openbare registers wordt geregistreerd. De documenten zijn hierdoor voor iedereen toegankelijk zodat iedereen weet dat de woning van u is en er eventueel een hypotheek op rust.